Je kind wordt gepest: 10 tips om het aan te pakken.

Nu het schooljaar al enkele maanden bezig is en iedereen normaal goed zijn draai heeft gevonden, zoomen we in op een probleem waar elke school wel mee te maken krijgt: pesten. Pestgedrag is helaas van alle tijden, en veel kinderen krijgen er in hun jeugd mee te maken. Wordt jouw kind gepest op school? Dan is het zaak om hier verstandig mee om te gaan, en vooral niet overhaast actie te ondernemen. In deze blogpost geven we je 10 tips om het als ouder goed aan te pakken.

 

1) Praat erover met je kind

Praten, dat betekent in dit geval vooral: geruststellen. Als je kind voelt dat je hem/haar begrijpt, zal het sneller hulp aanvaarden en openstaan voor een oplossing. Doe er zeker niet lacherig over, en neem je kind serieus.

 

2) Zeg niet dat je het snel zal oplossen.

Pestgedrag kan je niet zomaar uitroeien. Vaak zijn er verschillende stappen en mensen nodig om je er bij te helpen: de leraar, het CLB,...

 

3) Verzamel bewijsmateriaal.

Als ouder sta je vaak machteloos tegenover wat er op school gebeurt. Vraag je kind goed bij te houden wanneer hij/zij gepest wordt (vb. door briefjes bij te houden, een logboek, mails, screenshots van sms’jes,...). Zo krijg je inzicht in de ernst van de situatie.

 

4) Met terugpesten los je niets op.

Het kan er enkel voor zorgen dat de situatie escaleert. Probeer je kind uit te leggen dat het belangrijk is om niet met geweld of terugkerend pestgedrag te reageren op de situatie.

 

5) Leer je kind op een gepaste manier reageren op pestgedrag.

Zoals hierboven vermeld, wil dat zeggen: niet terugpesten of iets gemeens zeggen tegen de pester. Het is belangrijker dat je kind toont dat hij zichzelf respecteert en steeds een stevige houding aanneemt. Een voorbeeld: je kind wordt uitgescholden met ‘Rosse!’. Je kind kijkt de pester aan en antwoordt: “Dat is zo, heb je er een vraag over?” De pester verwacht deze reactie niet en zal niet weten hoe te reageren. Als je kind dan nog eens wegstapt met een stevige houding, getuigt dat van zelfvertrouwen en zal de pester misschien in het vervolg twee keer nadenken voor hij/zij iets zegt.

 

6) Pak het probleem technisch aan

Op korte termijn kan je proberen het probleem op een technische manier te stoppen. Van ongewenste e-mails, sms’jes of chatberichten kan je de afzender blokkeren. Ook op sociale media is hulp te vinden: op Facebook kan het Veiligheidscentrum over pesten soelaas bieden.

 

7) Bouw zelfvertrouwen op

Leer je kind terug in zichzelf geloven: maak samen een lijstje met dingen die hij/zij leuk vindt aan zichzelf en waar hij/zij goed in is. Vraag eventueel aan broertjes, zusjes, oma, opa of andere familieleden om dat ook eens te doen. Hou het vooral bij eigenschappen die iets over zijn/haar persoonlijkheid vertellen.

 

8) Leer je kind om hulp te vragen

Als ouder kan je er niet zijn op het moment dat je kind op school zit. Dan is het belangrijk dat je kind weet dat hij/zij bij anderen terecht kan, zoals een leraar of een studiebegeleider, of eventueel zelfs een vriendje of vriendinnetje! Stel je kind de vraag bij wie hij/zij zich op z’n gemak voelt en schakel die mensen in.

 

9) Praat met de leerkracht

Dit lijkt een makkelijke, maar toch blijkt naar de leerkracht stappen voor veel ouders nog een heel grote stap. Dat is het helemaal niet! Leerkrachten krijgen op dagelijkse basis te maken met kinderen die gepest worden en hebben misschien zelfs al een oplossing voorhanden. Scholen zijn immers verplicht om pesten tegen te gaan!

 

10) Doe rollenspellen

Probeer thuis situaties na te bootsen waarin pestgedrag voortkomt. Via een rollenspel kan je te weten komen hoe je kind mogelijks reageert op een pester. Breng dat gedrag in kaart en probeer indien nodig zo veel mogelijk bij te sturen naar geweldloze oplossingen.

 

Heb je deze tips uitgeprobeerd en brachten ze geen soelaas? Dan kan Unio misschien helpen om jouw kind te helpen omgaan met pestgedrag. Onze individuele therapie zorgt ervoor dat we in een aantal sessies op zoek gaan naar de pijnpunten, om dan met een oplossing te komen voor het probleem. Wil je graag meer weten over hoe wij kinderen helpen omgaan met pesten? Neem dan contact met ons op via www.unio.care of bel naar +32 498 04 37 47.