Werkwijze

Oplossingsgericht werken

De coaching en therapie binnen Unio gebeurt volgens het oplossingsgericht model. Die vertrekt vanuit de hulpvraag van de cliënt. We staan stil bij uw eigen veranderwens en bekijken welke eerste stappen kunnen gezet worden om verandering te bekomen.

We zoomen in op uw huidige situatie en richten ons vooral op de toekomst. Succeservaringen uit uw verleden nemen we mee.

Resource gedreven

Onze coaches zetten uw sterktes, competenties en innerlijke kracht in, zo is het oplossingsgericht werken resource gedreven. Het verhoogt de effectiviteit van coaching en therapie aanzienlijk.

Voor wie?

Unio werkt voor individuen, koppels, groepen en professionele teams. We bekijken steeds de context waarin mensen zich bevinden. Binnen deze context wordt samen naar oplossingen gezocht. Hulpverlener en cliënt gaan hiertoe in dialoog.

Coaching bij het maken van eigen keuzes

U bent de expert over uw eigen leven en weet het best wat werkt voor u. Wat u graag anders wil zien in uw leven wordt dan ook gebruikt als uitgangspunt. (De Shazer, 1985) Via het oplossingsgericht werken kan elke probleemstelling op een relatief eenvoudige manier vertaald worden naar een doel en bijhorende uitdagingen. Zo coachen we u in het vinden van uw eigen weg naar oplossingen. (De Jong & Miller, 1995) Unio coacht en begeleidt in het maken van eigen keuzes en beslissingen.

Grondleggers

Het pionierswerk van de oplossingsgerichte benadering werd verricht door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center. In België is Dr. Luc Isebaert een belangrijke grondlegger.

“De meest zinvolle manier om te beslissen welke deur geopend kan worden om bij oplossingen te komen, is door een beschrijving te krijgen van wat de cliënt anders zal gaan doen en/of wat voor soort dingen er zullen gebeuren die anders zijn als het probleem is opgelost, om zodoende een verwachting te creëren van een gunstige verandering.” (De Shazer, 1985, p.46)

De wortels liggen in de gezinstherapie van de Palo Alto groep met onder meer Paul Watzlawick, in het werk van Milton Erickson. Zijn visie: iedere persoon is uniek en je bekwaamheden zijn vaak af te leiden uit hoe je omgaat met je symptomen. Geloof hechten in de capaciteiten van de cliënt of cliëntsystemen staat voorop.

“Als het niet stuk is, herstel het dan niet; als iets werkt, doe er meer van; als iets niet werkt, doe iets anders.”

Bronnen

  • Oplossingsgericht management & coaching, Louis Cauffman
  • De kracht van oplossingen, Peter de Jong & Insoo Kim Berg
  • Praktijkboek Oplossingsgerichte cognitieve therapie, Dr. Luc Isebaert