Presentatiecoaching

Wat houdt presentatiecoaching precies in?

Je wil graag met je boodschap krachtig en boeiend een persoon of groep bereiken. Dit kan allerlei vormen aannemen: een boeiende lezing geven, krachtig stage lopen, sterk solliciteren, een spreekbeurt durven houden,…
Dit kan betekenen dat je bewust je expressieve vaardigheden (verbaal en non-verbaal) wil leren inzetten. Of misschien kwam je in het verleden al wat moeilijkheden tegen op dit gebied, omdat je wat introvert bent of faalangst kent of slechte ervaringen had. We gaan dan eerst aan het onderliggende werken om daarna ook de presentatietechnieken aan te wenden en zelfzeker voor de dag te komen in presentaties.

“Ik ben klastitularis en mijn eerste jaar aan het lesgeven in het derde jaar van het middelbaar. Ik merk toch nog wat verlegenheid bij ouderavonden. Kan je mij helpen?”

“In vergaderingen moet ik regelmatig de leiding nemen. Dit vind ik om één of andere reden nog moeilijk.”

“Ik ben tweedejaarsstudente kleuterleidster en ben gebuisd op mijn stage. Ik moet expressiever de kleuters bereiken.”

“Ik loop stage in het ziekenhuis en ben heel goed in technisch verpleegkundige vaardigheden, maar mijn mentor geeft aan dat ik ook sociale vaardigheden moet inzetten om te kunnen slagen. Hoe doe ik dat?”

“Ik moet een spreekbeurt houden voor de klas. Ik durf dat niet goed.”

“Voor mijn studie moet ik regelmatig een presentatie houden van mijn designproducten voor een jury. Ik voel me steeds zenuwachtig bij het krijgen van vragen van die jury en krijg de neiging om te snel te antwoorden en geraak dan moeilijk uit mijn woorden.”

Klaar voor verandering? Plan je eerste gesprek