Relatietherapie

In  de beste relatie  komen spanningen voor. Het hoeft niet meteen te wijzen op een slechte relatie of een gebrek aan liefde. Het zijn de verschillen tussen partners die ervoor zorgen dat er wrijving ontstaat en je als koppel nieuwe oplossingen moet bedenken.  

Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, soms met de hulp van familie en vrienden.  Wanneer  het  jullie  niet  meer  lukt  om  hier uit  eigen  kracht  uit  los  te  komen, wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies  zich blijven opstapelen, kan het goed zijn een relatietherapeut te contacteren.

Relatietherapie

Jullie kunnen samen met een Unio therapeut je bewust worden van ingesleten patronen en ieders eigen aandeel daarin, van verschillen in achtergrond, geschiedenis, karakter en van verschillende manieren van communiceren.  Er wordt samen gezocht naar hoe je meer met elkaar in dialoog kan treden.

Gun jezelf en je partner de kans om beter met elkaar te leren omgaan. Ontdek de kracht van je relatie en leer die kracht te gebruiken om problemen aan te pakken. Samen bedenken we stappen die leiden naar verandering en verbetering met het doel je opnieuw met elkaar te  verbinden.  

Preventief

Als  koppel  hoef  je  niet  te  wachten  tot  het problematisch  wordt  en  alles muurvast  zit. Relatietherapie  kan  ook  preventief  werken.  Een negatieve dynamiek en patronen groeien immers langzaam. Relatietherapie kan deze dynamiek doorbreken en jullie relatie nieuw leven inblazen.

Relatiebreuk

Wanneer een positieve evolutie uitblijft en het tot een breuk komt, kan ondersteuning hierbij ook belangrijk zijn. Het is zinvol om op een serene manier uit elkaar te gaan, respectvol  naar jullie tijd samen, naar de ander, naar je kinderen, maar ook naar jezelf. Als je dat  zorgvuldig doet, kan je een belangrijke periode waardig en zonder wrok afsluiten en weer openbloeien.

Individuele begeleiding

Het is  belangrijk dat je jezelf hierbij niet vergeet of wegcijfert. Heel wat onbekende emoties  en verdriet komen immers naar boven. We kunnen steeds een individuele begeleiding opstarten om uit te zoeken wat er nodig is om terug in balans te komen en de draad terug op te pikken.

Klaar voor verandering? Plan je eerste gesprek